Image

Entrega III Edició Premi Recerca ASCISAM

El passat 10 d'octubre dins la 8a Jornada Catalana d'Infermeria de Salut Mental es va cele...

Image

TENIM NOU LOGO!

Resultats procés participatiu

Image

Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

Representació de l'ASCISAM al Consell Assessor

ASCISAM - Taula: "Escenaris comunitaris de futur"

Taula 2: “Escenaris comunitaris de futur” Ponent: Carles Blay Pueyo. Responsable operatiu del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Membre del Comitè operatiu del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària. Generalitat de Catalunya. “Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitari”. Ponent: Hilari Andrés Mora. Infermer especialista i gestor de casos en Salut Mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. “Pacient Crònic Complex en salut Mental”. Ponent: Josep Anton Llurba. Membre de l’Associació Emilia. “Visió de l’usuari sobre el futur de la salut mental comunitària”. Modera: Mercè Borràs Alborch. Infermera de Salut Mental. CSMA Dreta de l’Eixample. Barcelona.